Concert Venue

Tokyo Opera City Concert Hall

Tokyo Opera City Concert Hall

AccessSeating chart

3-20-2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1403
TEL:03-5353-0788