Orchestra Members

First Concertmaster

Fuminori Maro Shinozaki

Fuminori Maro Shinozaki

Concertmaster

Ryotaro Ito

Ryotaro Ito

Guest Concertmaster

Kei Shirai

Kei Shirai

First Violins

Shirabe Aoki

Shirabe Aoki

Kyoko Une

Kyoko Une

Yuki Oshika

Yuki Oshika

Ryota Kuratomi

Ryota Kuratomi

(Acting Vice Principal)

Ko Goto

Ko Goto

Tamaki Kobayashi

Tamaki Kobayashi

Toshihiro Takai

Toshihiro Takai

Yuki Naoi

Yuki Naoi

Yumiko Nakamura

Yumiko Nakamura

Takao Furihata

Takao Furihata

Hiroyuki Matsuda

Hiroyuki Matsuda

(Vice Principal)

Nana Miyagawa

Nana Miyagawa

Tsutomu Yamagishi

Tsutomu Yamagishi

(Vice Principal)

Masamichi Yokoshima

Masamichi Yokoshima

(Vice Principal)

Koichi Yokomizo

Koichi Yokomizo

(Vice Principal)

Second Violins

Rintaro Omiya

Rintaro Omiya

(Principal)

Masahiro Morita

Masahiro Morita

(Acting Principal)

Toshiyuki Kimata

Toshiyuki Kimata

Maiko Saito

Maiko Saito

Keiko Shimada

Keiko Shimada

Atsushi Shirai

Atsushi Shirai

(Vice Principal)

Akiko Tanaka

Akiko Tanaka

(Vice Principal)

Kirara Tsuboi

Kirara Tsuboi

Yosuke Niwa

Yosuke Niwa

Kazuhiko Hirano

Kazuhiko Hirano

Yoko Funaki

Yoko Funaki

Kenji Matano

Kenji Matano

Haruhiko Mimata

Haruhiko Mimata

(Vice Principal)

Masaya Yazu

Masaya Yazu

Yoshikazu Yamada

Yoshikazu Yamada

Toshiro Yokoyama

Toshiro Yokoyama

Yuka Yoneda

Yuka Yoneda


Ryuto Murao

Ryuto Murao

Violas

Ryo Sasaki

Ryo Sasaki

(Principal)

Junichiro Murakami

Junichiro Murakami

(Principal)

Shotaro Nakamura

Shotaro Nakamura

(Acting Principal)

Satoshi Ono

Satoshi Ono

Shigetaka Obata

Shigetaka Obata

Gentaro Sakaguchi

Gentaro Sakaguchi

(Acting Vice Principal)

Mayumi Taniguchi

Mayumi Taniguchi

Hiroto Tobisawa

Hiroto Tobisawa

Hironori Nakamura

Hironori Nakamura

(Vice Principal)

Naoyuki Matsui

Naoyuki Matsui

Rachel Yui Mikuni

Rachel Yui Mikuni

Ryo Muramatsu

Yuya Minorikawa

(Inspector)

Ryo Muramatsu

Ryo Muramatsu

(Vice Principal)

Yuji Yamada

Yuji Yamada

Cellos

Rei Tsujimoto

Rei Tsujimoto

(Principal)

Ryoichi Fujimori

Ryoichi Fujimori

(Principal)

Hiroya Ichi

Hiroya Ichi

Yukinori Kobatake

Yukinori Kobatake

Masahide Sannohe

Masahide Sannohe

Miho Naka

Miho Naka

Kenʼichi Nishiyama

Kenʼichi Nishiyama

(Vice Principal)

Shunsuke Fujimura

Shunsuke Fujimura

(Vice Principal)

Hiroshi Miyasaka

Hiroshi Miyasaka

Yuki Murai

Yuki Murai

Shunsuke Yamanouchi

Shunsuke Yamanouchi

(Vice Principal)

Masako Watanabe

Masako Watanabe

Contrabasses

Shu Yoshida

Shu Yoshida

(Principal)

Masanori Ichikawa

Masanori Ichikawa

(Acting Principal)

Shinji Nishiyama

Shinji Nishiyama

(Acting Principal)

Eiji Inagawa

Eiji Inagawa

Jun Okamoto

Jun Okamoto

(Vice Principal)

Takashi Konno

Takashi Konno

Hiroaki Sagawa

Hiroaki Sagawa

Tatsuro Honma

Tatsuro Honma

Yoko Yanai

Yoko Yanai

Flutes

Masayuki Kai

Masayuki Kai

(Principal)

Hiroaki Kanda

Hiroaki Kanda

(Principal)

Maho Kajikawa

Maho Kajikawa

Jun Sugawara

Jun Sugawara

Junji Nakamura

Junji Nakamura

Oboes

Satoki Aoyama

Satoki Aoyama

(Principal)

Yumi Yoshimura

Yumi Yoshimura

(Principal)

Shoko Ikeda

Shoko Ikeda

Izumi Tsuboike

Izumi Tsuboike

Hitoshi Wakui

Hitoshi Wakui

Clarinets

Kei Ito

Kei Ito

(Principal)

Kenji Matsumoto

Kenji Matsumoto

(Principal)

Takashi Yamane

Takashi Yamane

(Inspector)

Bassoons

Hironori Ugajin

Hironori Ugajin

(Principal)

Kazusa Mizutani

Kazusa Mizutani

(Principal)

Yuki Sato

Yuki Sato

Keiko Sugawara

Keiko Sugawara

森田 格

Itaru Morita

Horns

Hitoshi Imai

Hitoshi Imai

(Principal)

Nobuaki Fukukawa

Nobuaki Fukukawa

(Principal)

Naoki Ishiyama

Naoki Ishiyama

Yasushi Katsumata

Yasushi Katsumata

Hiroshi Kigawa

Hiroshi Kigawa

Kazuko Nomiyama

Kazuko Nomiyama

Trumpets

Kazuaki Kikumoto

Kazuaki Kikumoto

(Principal)

Tomoyuki Hasegawa

Tomoyuki Hasegawa

(Principal)

Tomoki Ando

Tomoki Ando

Eiji Yamamoto

Eiji Yamamoto

Trombones

Hikaru Koga

Hikaru Koga

(Principal)

Mikio Nitta

Mikio Nitta

(Principal)

Ko Ikegami

Ko Ikegami

Hiroyuki Kurogane

Hiroyuki Kurogane

Takenori Yoshikawa

Takenori Yoshikawa

Tuba

Yukihiro Ikeda

Yukihiro Ikeda

Timpani

Toru Uematsu

Toru Uematsu

(Principal)

Shoichi Kubo

Shoichi Kubo

(Principal)

Percussion

Tatsuya Ishikawa

Tatsuya Ishikawa

Hidemi Kuroda

Hidemi Kuroda

Satoshi Takeshima

Satoshi Takeshima

Harp

Risako Hayakawa

Risako Hayakawa